Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

dále jen „Pravidla“

 

1. Pořadatel

1.1 Pořadatelem soutěže je společnost Proteiner Trading s.r.o. Za Mototechnou 1619, 155 05 Praha 5, IČ 5363730, DIČ CZ05363730. Soutěž nesponzoruje ani jinak neorganizuje Facebook.

 

2. Jak soutěžit:

2.1 Soutěž probíhá na Facebooku i Instagramu v době od 18. 9. 2019 do 10. 10. 2019

2.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci všech s Pořadatelem spolupracujících agentur, společností a blízkých osob. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem jmenovaných společností nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. V takovém případě bude výherce vyřazen a výhra přejde na následujícího výherce. V případě existence více takových výherců se postupuje analogicky.

2.3 Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook a Instagram starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky.

2.4 Přihláškou do soutěže je splnění všech podmínek uvedených v „Pravidla hry“.

2.5 Výhrou v soutěži na Facebooku je 5x kuchařka „Zdravě a dosyta“.

2.6 Výhrou v soutěži na Instagramu je 3x kuchařka „Zdravě a dosyta“.

 

3. Pravidla hry 

3.1 Soutěžící na Facebooku se do soutěže přihlásí komentářem – odpovědí na otázku: „Jaký recept se Šmakounem z našeho Facebooku byste rádi ochutnali?“

3.2 Tento komentář musí být uveden pod příspěvkem zveřejněným 18. 9. 2019 na facebookovém profilu @smakounovo označeným jako „SOUTĚŽ“

3.3 Soutěžící na Instagramu se do soutěže přihlásí komentářem – odpovědí na otázku: „Jaký recept se Šmakounem z našeho Instagramu byste rádi ochutnali?“

3.4 Tento komentář musí být uveden pod příspěvkem zveřejněným 18. 9. 2019 na instagramovém profilu @smakounadlerproteiner označeným jako „SOUTĚŽ“

3.3 Účastí v soutěži potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

3.4 O vítězích rozhodne náhodný výběr.

3.5 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv v průběhu konání zrušit bez nároku na výhru, a to oznámením na webu www.smakoun.eu